Šeima... Kokią didelę reikšmę turi kiekvieno žmogaus gyvenime. Šeima kiekvieno žmogaus gyvenime tampa svarbiausiu ir palaikančiu resursu, vieta kur galite palikti skausmingas patirtis ir atrasti naujas. Negalime pasirinkti šeimos, kurioje gimėme, tačiau kiekvienas mūsų turime galimybę sukurti šeimą, kur būtų gera augti, kur savo vietą atranda kiekvienas jos narys, kur tiesiog gera būti.
2020-05-15 švęsdami Šeimos dieną Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro Globos centro specialistai pasveikino globėjus (rūpintojus), šeimynų steigėjus, budinčius globotojus, įtėvius su Tarptautine šeimos diena.
Kiekviena Utenos rajono šeimyna pasveikinta video sveikinimu, globėjai (rūpintojai), įtėviai pasveikinti žodžiu ir asmenine žinute. Minint Tarptautinę šeimos dieną Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro Globos centro specialistai pakvietė Utenos rajono globotinius dalyvauti piešinių konkurse tema: „Šeima-kurioje aš gyvenu“.
Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro bendruomenė linki, kad globėjų (rūpintojų), įtėvių, budinčių globotojų šeimose vyrautų tarpusavio supratimas, darna, meilė ir pagarba.
Mieli globėjai, jūs esate nusipelnę visų mūsų pagarbos ir dėkingumo, nes rūpinatės labiausiai pažeidžiamais vaikais ir atverdami savo namų duris bei širdis sudarote sąlygas jiems augti šeimoje, patirti meilę ir rūpestį šeimos aplinkoje. Ačiū, kad dirbate šį sunkų, tačiau be galo reikalingą darbą. Linkime Jums begalinės kantrybės, stiprybės, sveikatos ir tikėjimo savo darbų prasme. Tegul Jūsų globa tampa žinojimu, kad Jūsų pastangos suteikia ateitį globojamiems vaikams.
Visus, kurie norėtų atverti savo namų duris, priimti į savo šeimą vaikus, kurie yra netekę tėvų globos ir padėti jiems užaugti, kviečiame kreiptis į Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro Globos centrą, adresu Vaižganto 50-1, Utena; tel. 8 389 61623, 8 616 32785, 8 615 59171, 8 674 71783. Daugiau informacijos galite gauti www.gerovescentras.utena.lm.lt; el. paštu info@geroves centras.utena.lm.lt ar Fb paskyroje GlobosCentras/GIMKUtena.