foto2020 metų rugsėjo 25 dieną įvyko Utenos rajono specialistų apskritojo stalo diskusija, kurioje dalyvavo Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie SADM Utenos apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus Utenos rajone specialistai ir Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro globos centro skyriaus specialistai.
Diskusijos metu aptarti darbo ir bendradarbiavimo būdai, kurie leistų kuo geriau užtikrinti globojamų vaikų teises ir interesus. Diskusijos metu aptartos sudėtingos situacijos, veiksmai ir paslaugos globos proceso metu vaikui, budinčiam globotojui, globėjų šeimai.