foto1
USVGC
foto1
USVGC
foto1
USVGC
foto1
USVGC
foto1
USVGC

+370 389 616 23
info@gerovescentras.utena.lm.lt
Utenos šeimos ir vaiko gerovės centras



temasjpgUtenos šeimos ir vaiko gerovės centro globos centro skyriaus specialistai prisitaikydami prie susiklosčiusios situacijos susirinkimus perkėlė į virtualią erdvę. Nors iš pradžių tai atrodė iššūkis, tačiau su sunkumais susitvarkėme ir darbus tęsiame pilnu pajėgumu.

INFORMUOJAME, kad Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro visuose skyriuose ir padaliniuose

nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. balandžio 27 d. yra paskelbtas

KARANTINAS

Karantino laikotarpiu interesantai, klientai, gaunantys nestacionarias paslaugas, su Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro darbuotojais susisiekti gali šiais telefono numeriais:

Centro direktorė Diana Deveikienė - 8 618 61636

Direktoriaus pavaduotojas socialiniam darbui Vidmantas Vainauskas - 8 683 28481

Administratorė Kristina Eidimtienė - 8 622 62222, 8-389 61623,

Socialinio darbo organizatorė Aida Zlataravičienė - 8 618 35964,

Vyriausioji buhalterė Lina Ryliškienė - 8 600 22555,

Šeimų skyriaus, Pačkėnų savarankiško gyvenimo namų padalinio socialinė darbuotoja Valda Bikinienė - 8 683 28554,

Bendruomenės slaugytoja Simona Gečiauskienė - 8 686 36246,

Ūkvedė Svetlana Šileikienė - 8 656 74735,

GLOBOS CENTRO SKYRIAUS SPECIALISTAI:

Socialinė darbuotoja (globos koordinatorė) Sandra Vaičiūnienė - 8 674 71783,

Socialinis darbuotojas (globos koordinatorius) Modestas Norgėla - 8 683 28699,

Socialinė darbuotoja (globos koordinatorė) Inga Venckuvienė - 8 605 75096,

Globos centro psichologė Edita Vaišnoraitė - 8 611 22803,

Socialinė darbuotoja atestuota pagal Globėjų ir įtėvių mokymo ir konsultavimo GIMK programą, socialinė darbuotoja (globos koordinatorė) Daiva Beikuvienė - 8 615 59171

Socialinė darbuotoja atestuota pagal Globėjų ir įtėvių mokymo ir konsultavimo GIMK programą, socialinė darbuotoja (globos koordinatorė) Grita Bernotienė - 8 616 32785

VAIKŲ TĖVAI, ARTIMIEJI IR GIMINAIČIAI LANKYTI VAIKŲ NEGALI, TAČIAU BENDRAUTI IR DOMĖTIS VAIKŲ SVEIKATA GALI ŠIAIS TELEFONO NUMERIAIS:

Krizių įveikimo vaikams veiklos grupės skyrius (Vaižganto gatvė) - 8 683 28650;

Bendruomeninių vaikų globos namų padalinis (Užpalių gatvėje) - 8 683 28306;

Bendruomeninių vaikų globos namų padalinys (Palangos gatvė) - 8 684 05817

SU UTENOS BENDRUOMENINIŲ ŠEIMOS NAMŲ SKYRIAUS DARBUOTOJAIS GALITE BENDRAUTI ŠIAIS TELEFONO NUMERIAIS:

KOORDINATORIUS 8 607 92006;

PSICHOLOGĖ 8 629 63036;

ŠEIMOS KONSULTANTĖ 8 674 71783



Copyright © 2020 Copyright Utenos vaikų globos namai Rights Reserved.