foto1
USVGC
foto1
USVGC
foto1
USVGC
foto1
USVGC
foto1
USVGC

+370 389 616 23
info@gerovescentras.utena.lm.lt
Utenos šeimos ir vaiko gerovės centrasgrupe

 

2022-11-24 nuo 10.00 val. Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro socialinės darbuotojos atestuotos pagal Globėjų ir įtėvių mokymo ir konsultavimo (GIMK) programą organizuoja globėjų (rūpintojų) savitarpio pagalbos grupės susitikimą, kuris vyks Utenos šeimos ir vaiko gerovės centre, adresu: Vaižganto g. 50-1, Utena.

Kilus klausimams prašome kreiptis tel. 8 615 59171

2022-11-18 Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro globos centras, pagal vykdomą Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos sveikatos projektą ,,Sveikata – geriausia vaikui dovana‘‘, organizavo seminarą, tema: ,,Kaip ugdyti paauglių psichologinį atsparumą?‘‘. Seminare dalyvavo: Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Utenos apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistai, Utenos rajono globėjai (rūpintojai), budintys globotojai, Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro specialistai, Utenos miesto ir rajono mokyklų socialiniai pedagogai, Utenos rajono socialinių paslaugų centro socialiniai darbuotojai, atvejo vadybininkai, socialiniai partneriai ir kt. Seminarą vedė psichologė Ieva Aukštuolytė. Ačiū visiems dalyvavusiems.

#VaikaiYraVaikaiUtena

#UtenosšeimosirvaikogerovėscentrasCopyright © 2023 Copyright Utenos vaikų globos namai Rights Reserved.