foto1
USVGC
foto1
USVGC
foto1
USVGC
foto1
USVGC
foto1
USVGC

+370 389 616 23
info@gerovescentras.utena.lm.lt
Utenos šeimos ir vaiko gerovės centrasGruodžio 1 d. – pasaulinė kovos su AIDS diena. Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro bendruomenė šią dieną paminėjo 2018 m. lapkričio 30 dieną. Visi dalyviai prisisegė AIDS simbolį – raudoną kaspinėlį. Vyko bendras darbas tarp visų dalyvių. Visi draugiškai analizavo, aiškinosi ir diskutavo apie šį susirgimą.

Bendruomenės slaugytoja Simona Gečiauskienė

Socialinės partnerystės centras (SPC) tęsia šeimos gerovės srityje vykdomą projektą „Darni šeima – sveika visuomenė!“. Šios veiklos tęstinis SPC apsilankymas Utenos šeimos ir vaiko gerovės centre. Pagal jaunų mamų pageidavimus buvo joms padovanotos knygos „Penkios meilės kalbos“ ir kt., kurios skirtos atsakingai tėvystei puoselėti, pozityviam vaikų auklėjimui skatinti ir šeimų tarpusavio pagalbai ir empatijai ugdyti. Taip pat lapkričio 27 d. Utenos šeimos ir vaiko gerovės centre SPC organizavo seminarą/apskito stalo diskusiją smurto artimoje aplinkoje prevencijos klausimais, naudojant neformalaus ugdymo metodus vaikai ir jaunimas buvo įtraukti diskutuoti ir mąstyti kaip atpažinti smurtą, kokias pasekmes tai sukelia ir mokėsi pozityvių elgesio metodų, diskutavo apie emocijas, jų svarbą ir atpažinimą. Taip pat organizuotų viktorinų metu gilinosi kaip spręsti krizines situacija, kad jos baigtusi sėmingai ir pozityviai.

2018-11-22 Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos konferencijų salėje įvyko konferencija „VIENINGAI VARDAN VAIKO‘‘. Lietuvoje vykdant vaikų globos sistemos pertvarką ir siekiant didinti vaikų saugumą ir pagalbą šeimai, Utenos šeimos ir vaiko gerovės centras pakvietė Utenos rajono gyventojus, švietimo įstaigų specialistus, globėjus, bendruomenių atstovus ir asmenis, kuriems rūpi vaikai, susipažinti su naujovėmis.
Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro direktorė Diana Deveikienė pasveikino konferencijos dalyvius ir palinkėjo, kad susitikimas būtų vertingas, o bendros diskusijos padėtų visų institucijų specialistams, vaikų globėjams ir šeimoms rasti optimaliausius sprendimus. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įvaikinimo ir globos skyriaus patarėja Rūta Pabedinskienė pristatė vaiko gerovės sisteminius ir pertvarkos pokyčius, tikslus, bendradarbiavimą ir koordinavimą, atvejo vadybą, kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai galimybes. Utenos apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus Utenos rajono savivaldybėje Skyriaus patarėja Gailutė Blažienė pristatė vaiko teisių apsaugos aktualijas, grėsmės lygius. Atkreipė dėmesį, kad šeimai susidūrus su problemomis labai svarbus specialistų komandinis darbas. Turi būti glaudus ryšys tarp institucijų, aiškus vienas tikslas padėti šeimai. Gerosios praktikos patirtimi dirbant Rokiškio savivaldybėje su globėjais ir globojamais vaikais pasidalino Rokiškio Globos centro vyr. specialistė atestuota socialinė darbuotoja Greta Giriūnaitė. Konferencijoje taip pat dalyvavo Utenos rajono įvairių sričių specialistai, globėjai, įtėviai, vaiko gerove ir globa suinteresuoti asmenys.


Socialinė darbuotoja atestuota pagal Globėjų ir įtėvių mokymo ir konsultavimo (GIMK) programą
Daiva Beikuvienė

Apsilankymas2018-11-19 Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro atestuota socialinė darbuotoja pagal GIMK mokymų programą kartu su globotiniais apsilankė Utenos gyvūnų globos namuose. Nuvežė gyvūnams maisto, bendravo su gyvūnų globos namų darbuotojais, gyvūnais.

 

Socialinė darbuotoja atestuota pagal GIMK mokymų programą

Grita Bernotienė

 

 Copyright © 2019 Copyright Utenos vaikų globos namai Rights Reserved.