foto1
USVGC
foto1
USVGC
foto1
USVGC
foto1
USVGC
foto1
USVGC

+370 389 616 23
info@gerovescentras.utena.lm.lt
Utenos šeimos ir vaiko gerovės centrasASSURANCE CERTIFICATE Utenos eimos 12020 metų birželio 9  dieną Utenos šeimos ir vaiko gerovės centras pasirašė dalyvavimo projekte „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“ sutartį. Centras siekia gerinti  teikiamų paslaugų kokybę pagal EQUASS sistemą. Šiuo metu EQUASS kokybės sistema ES šalyse yra pripažinta kaip labiausiai tinkama socialiniame sektoriuje, nes šios sistemos kokybės principai geriausiai atliepia socialinių paslaugų gavėjų lūkesčius. Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamą projektą  (Nr. 08.4.1-ESFA-V-421-01-0001) įgyvendina VšĮ Valakupių reabilitacijos centras

EQUASS kokybės sistema – tai Europos reabilitacijos platformos iniciatyva sukurta sertifikavimo, mokymo ir konsultavimo sistema, kuri padeda įgyvendinti Savanoriškos Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos reikalavimus. Pagal EQUASS programas teikiamos visapusiškos paslaugos kokybės gerinimo, skatinimo, pripažinimo ir sertifikavimo srityse, kuriose laikomasi socialinėms paslaugoms Europoje keliamų kokybės reikalavimų. EQUASS iniciatyva siekiama socialinių paslaugų sektoriaus plėtros, skatinant paslaugų teikėjus gerinti kokybę, nuolat tobulėti, mokytis ir vystytis, kad paslaugų vartotojams visoje Europoje būtų garantuotos kokybiškos paslaugos. Socialines paslaugas teikiančios organizacijos turi galimybę įsitraukti į išorinį savo teikiamų paslaugų vertinimą Europos lygmenyje. Įstaiga, gavusi EQUASS kokybės sertifikatą, įrodo, kad įstaigos teikiamos paslaugos atitinka Europos socialinių paslaugų teikimo standartus.

Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro 2022 metų veiklos ataskaita

Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro 2022 metų rezultatai

Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro 2021 metų rezultatai

Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro tikslas, vizija, misija, vertybės

Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro darbuotojų etikos kodeksas

Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro etikos ir gerovės užtikrinimo politikos aprašas

Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro kokybės politika

Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro paslaugų gavėjų įgalinimo koncepcija

Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro paslaugų gavėjų įtraukimo į individualaus planavimo procesą procedūros tvarkos aprašas

Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro paslaugų gavėjų įtraukimoį paslaugų planavimo, teikimo ir vertinimo politiką ir procedūros tvarkos aprašas

Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro nuolatinio tobulinimosi ir mokymosi sistemos aprašas

Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro gyvenimo kokybės koncepcija

Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro skundų, prašymų, pasiūlymų pateikimo ir nagrinėjimo tvarka

Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro paslaugų gavėjų teisių skatinimo ir užtikrinimo tvarkos aprašas

Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro fizinio ir psichologinio smurto prevencijos prieš paslaugų gavėjus ir finansinio piktnaudžiavimo jų atžvilgiu tvarkos aprašas

Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro paslaugų gavėjų privatumo, orumo ir informacijos konfidencialumo užtikrinimo tvarkos aprašas

Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro darbuotojų ir paslaugų gavėjų sveikatos ir saugos užtikrinimo planas

Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro darbuotojų samdymo ir išsaugojimo tvarkaCopyright © 2024 Copyright Utenos vaikų globos namai Rights Reserved.