foto1
USVGC
foto1
USVGC
foto1
USVGC
foto1
USVGC
foto1
USVGC

+370 389 616 23
info@gerovescentras.utena.lm.lt
Utenos šeimos ir vaiko gerovės centrasPagrindinis Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro tikslas – teikti globos (rūpybos) ir socialines paslaugas be tėvų globos likusiems vaikams nuo gimimo iki 18 metų, o jei vaikas mokosi pagal bendrojo ugdymo programą ar pagal formaliojo profesinio mokymo programą iki 21 metų, kuriems nustatyta laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba), arba laikinai Utenos šeimos ir vaiko gerovės centre apgyvendintiems vaikams tol, kol bus išspręstas jų grąžinimo tėvams arba globos (rūpybos) nustatymo klausimas bei didinti socialinę riziką patiriančių asmenų, šeimų, socialinę riziką patiriančių ir likusių be tėvų globos vaikų galimybę gyventi visavertį gyvenimą, skatinant atkurti ryšius su supančia aplinka..

Vizija – moderni, kokybiškas profesionalias socialines paslaugas teikianti institucija, bendradarbiaujanti, tobulėjanti ir atvira naujovėms bei visuomenei, siekianti visaverčio šeimos ir vaiko gyvenimo, užtikrinanti vaiko teisę į apsaugą, aprūpinimą.

Misija – teikti profesionalias kokybiškas socialines paslaugas socialinę riziką patiriantiems asmenims, šeimoms, socialinę riziką patiriantiems ir likusiems be tėvų globos vaikams, juos globojančioms ar įvaikinusioms šeimoms ir bendradarbiaujant su vietinės bendruomenės institucijomis padėti vaikams ir jų šeimoms pasiekti kokybiškus gyvenimo, sveikatos ir asmeninių bei socialinių ryšių standartus, kurie leistų išplėtoti visus gebėjimus ir pagerintų gyvenimo kokybę.

Vertybės:

Pagarba žmogui – mes tikime, kad žmogus yra svarbiausia vertybė, siekiame išklausyti ir elgtis be išankstinio nusistatymo, esame jautrūs kito žmogaus nuomonei ir situacijai, tolerantiški, atviri sau ir visuomenei.

Humaniškumas - mes mylintys žmones, juos užjaučiantys ir tikintys pozityviais jų pokyčiais, kultūringi, siekiantys žmonių gerovės, orūs ir gerbiantys kitus.

Atsakingumas – mes esame atsakingi už savo darbus, sprendimus. Dirbame principingai, pareigingai, taip, kad galėtume didžiuotis savo įstaiga ir jos veikla.

Profesionalumas – visi esame savo srities specialistai ir kiekvieną darbą atliekame kokybiškai, sąžiningai ir atsakingai. Mes nuolat ieškome geriausio sprendimo, naujų darbo metodų bei formų, skatiname kūrybiškumą, siekiame tobulėti, trokštame žinių ir esame iniciatyvūs.
Bendradarbiavimas – veikiame vieningai vardan bendro tikslo, dalijamės žiniomis ir patirtimi, diskutuojame ir geranoriškai padedame vieni kitiems.

Inovatyvumas – domimės naujovėmis ir jas skatiname, ieškome tobulėjimo sričių ir siekiame jas įgyvendinti.Copyright © 2024 Copyright Utenos vaikų globos namai Rights Reserved.