foto1
USVGC
foto1
USVGC
foto1
USVGC
foto1
USVGC
foto1
USVGC

+370 389 616 23
info@gerovescentras.utena.lm.lt
Utenos šeimos ir vaiko gerovės centrasESFIVP III 1Projekto pavadinimas – „Pokyčių keliu“, 08.6.1-ESFA-V-911-20-0005.
Projektą įgyvendina – Utenos šeimos ir vaiko gerovės centras.
Projekto partneris – Utenos apskrities vyrų krizių centras

Projekto tikslas – sumažinti socialinę atskirtį Utenos mieste teikiant kompleksinę pagalbą smurtą patyrusiems, priklausomybes turintiems bei iš įkalinimo įstaigų grįžusiems asmenims. Teikiant kompleksines paslaugas, įveiklinti asmenis darbinių veiklų metu, organizuojant prevencinius ir intervencinius renginius skatinančius užimtumo iniciatyvas bei motyvaciją pokyčiams naudą gaus ne tik tikslinės grupės asmenys, patyrę izoliaciją, bet ir jų šeimos nariai.

Veiklos: (trumpai aprašykite pagrindines projekto veiklas ir tikslinę grupę).
Įgyvendinant projekto veiklas, įgyvendinamos psichosocialinės, sociokultūrinės paslaugos; vykdoma savanorių, bendruomenės narių mokymai. Veiklų metu sprendžiamos iš anksto identifikuotos socialinės problemos, tikslinės grupės asmenys įveiklinti užimtumo veiklose, išpildomas paslaugų kompleksiškumas. Projekto veiklomis aktyviai prisidedama prie teikiamų paslaugų kompleksiškumo, įgalinant bendruomenės narius pagalbai skatinant savanorystę, siekiant tikslinės grupės ilgalaikių pokyčių ir sėkmingos integracijos į bendruomenę.
Projekte įgyvendinama bendrųjų socialinių paslaugų organizavimas, tikslinės grupės asmenys turi galimybę gauti maitinimo, asmens higienos priežiūros paslaugas, numatyta pagalba namuose, kad kuo sėkmingiau įveikti socialinę atskirtį. Apgyvendinimo laikotarpiu asmenims teikiama intensyvi įvairių specialistų pagalba.
Projekto metu įveiklinami asmenys kompleksiškai ugdant jų socialinius ir darbinius įgūdžius, organizuojami kompiuterinio raštingumo mokymai, taip pat naudojantis šiuolaikinėmis priemonėmis (planšetėmis) naudojami interaktyvūs ir įdomūs ugdymosi metodai. Darbiniai-meniniai- interaktyvūs užsiėmimai ugdo socialinius įgūdžius, bei užtikrina paslaugų kompleksiškumą, kai asmenims teikiama ne tik socialinė bet ir darbinių įgūdžių ugdymo pagalba.
Organizuojami prevenciniai renginiai tikslinei grupei, kurie padeda mažinant soc. atkirtį. Dalyvaudami prevenciniuose renginiuose mokosi pozityvaus bendravimo, socialaus laisvalaikio leidimo, gauna informaciją apie prieinamą pagalbą: renginiai „Išdrįsk klausti“, „Aš mokausi, nes man rūpi“, „Tėvystė tai iššūkis“, „Prevenciniai alkoholio ir smurto prevencijos užsiėmimai vaikams ir jaunimui“.
Projekto metu vyks 3 5 dienų tėvų, sergančių priklausomybių ligomis ir jų vaikų stovyklos „ Mes šeima“, bus organizuojama išvyka į “Meikštų dvarą“ ( Meikštų k., Rimšės sen., Ignalinos r.), kuris yra didžiausias priklausomybių reabilitacijos centras.
Svarbus dėmesys skiriamas aktyvinant vietos bendruomenę įtraukiant asmenis į savanoriškas veiklas. Vykdoma savanorių paiešką vietos bendruomenėje, organizuojami savanorių mokymai, konsultuojami savanoriai ir organizuojamos veiklos savanoriams.

Tikslinė grupė –smurtą patyrę, priklausomybes turintys bei iš įkalinimo įstaigų grįžę asmenys ir jų šeimos nariai.
Projekte dalyvaujančių savanorių skaičius: 20
Projekto dalyvių skaičius: 350Copyright © 2024 Copyright Utenos vaikų globos namai Rights Reserved.