foto1
USVGC
foto1
USVGC
foto1
USVGC
foto1
USVGC
foto1
USVGC

+370 389 616 23
info@gerovescentras.utena.lm.lt
Utenos šeimos ir vaiko gerovės centras1 5

 

Balandžio 22 ir 23 d dienomis,  Panevėžyje, Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro Globos centro Tarnybos atestuoti asmenys dalyvavo mokymuose pagal atnaujintą Globėjų (rūpintojų) mokymo ir konsultavimo (GIMK) programą.  GIMK mokymai skirti asmenims, kurie pageidauja tapti globėjais (rūpintojais), budinčiais ar nuolatiniais globotojais, šeimynos steigėjais ar dalyviais, įtėviais.

#VaikaiYraVaikaiUtena

#UtenosšeimosirvaikogerovėscentrasCopyright © 2024 Copyright Utenos vaikų globos namai Rights Reserved.