foto1
USVGC
foto1
USVGC
foto1
USVGC
foto1
USVGC
foto1
USVGC

+370 389 616 23
info@gerovescentras.utena.lm.lt
Utenos šeimos ir vaiko gerovės centras 

2016_03_31_veiklos_rezultatų_ataskaita

2016_04_25_finansinės_būklės_ataskaita

2016_06_30_veiklos_rezultatu_ataskaita

2016_06_30_finansines_bukles_ataskaita

 

2016 09 30 veiklos rezultatų ataskaita

2016 09 30 finansinės būklės ataskaita

2016 III ketvirčio aiškinamasis raštas

 

2017 metų I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

2017 metų I ketvirčio finansinės būklės ataskaita

2017 metų I ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita

 

2017 metų II ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

2017 metų II ketvirčio finansinės būklės ataskaita

2017 metų II ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita

 

2017 metų III ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamsis raštas

2017 metų III ketvirčio finansinės būklės ataskaita

2017 metų III ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita

 

2017 metų IV ketvirčio finansinės būklės ataskaita

2017 metų IV ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita

2017 metų IV ketvirčio gryno turto pokyčių ataskaita

2017 metų IV ketvirčio pinigų srautų ataskaita

 

2018 metų I ketvirčio tarpinių finansiinių ataskaitų aiškinamasis raštas

2018 metų I ketvirčio finansavimo sumos

2018 metų I ketvirčio finansinės būklės ataskaita

2018 metų I ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita

 

2018 metų II ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

2018 metų II ketvirčio finansavimo sumos

2018 metų II ketvirčio finansines bukles ataskaita

2018 metų II ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita

 

2018 metų III ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

2018 metų III ketvirčio finansavimo sumos

2018 metų III ketvirčio finansinės būklės ataskaita

2018 metų III ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita

 

2018 metų IV ketvirčio finansinės būklės ataskaita

2018 metų IV ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita

 

2019 metų I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (su finansavimo sumų pridedamu priedu)  (su finansavimo sumų pridedamu priedu) 

2019 metų I ketvirčio finansinės  būklės ataskaita

2019 metų I ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita

 

 2019 metų II ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (su finansavimo sumų pridedamu priedu)  (su finansavimo sumų pridedamu priedu) 

 2019 metų II  ketvirčio finansinės  būklės ataskaita

2019 metų II ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita

 

2019 metų III ketvirčio finansinės būklės ataskaita

2019 metų III ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita

2019 metų 9 mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

 

2020 metų 3 mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

2020 metų I ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita

2020 metų I ketvirčio finansinės būklės ataskaita

 Copyright © 2020 Copyright Utenos vaikų globos namai Rights Reserved.