foto1
USVGC
foto1
USVGC
foto1
USVGC
foto1
USVGC
foto1
USVGC

+370 389 616 23
info@gerovescentras.utena.lm.lt
Utenos šeimos ir vaiko gerovės centras 2017 metų I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

2017 metų I ketvirčio finansinės būklės ataskaita

2017 metų I ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita

 

2017 metų II ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

2017 metų II ketvirčio finansinės būklės ataskaita

2017 metų II ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita

 

2017 metų III ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamsis raštas

2017 metų III ketvirčio finansinės būklės ataskaita

2017 metų III ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita

 

2017 metų IV ketvirčio finansinės būklės ataskaita

2017 metų IV ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita

2017 metų IV ketvirčio gryno turto pokyčių ataskaita

2017 metų IV ketvirčio pinigų srautų ataskaita

 

2018 metų I ketvirčio tarpinių finansiinių ataskaitų aiškinamasis raštas

2018 metų I ketvirčio finansavimo sumos

2018 metų I ketvirčio finansinės būklės ataskaita

2018 metų I ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita

 

2018 metų II ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

2018 metų II ketvirčio finansavimo sumos

2018 metų II ketvirčio finansines bukles ataskaita

2018 metų II ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita

 

2018 metų III ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

2018 metų III ketvirčio finansavimo sumos

2018 metų III ketvirčio finansinės būklės ataskaita

2018 metų III ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita

 

2018 metų IV ketvirčio finansinės būklės ataskaita

2018 metų IV ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita

 

2019 metų I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (su finansavimo sumų pridedamu priedu)  (su finansavimo sumų pridedamu priedu) 

2019 metų I ketvirčio finansinės  būklės ataskaita

2019 metų I ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita

 

 2019 metų II ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (su finansavimo sumų pridedamu priedu)  (su finansavimo sumų pridedamu priedu) 

 2019 metų II  ketvirčio finansinės  būklės ataskaita

2019 metų II ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita

 

2019 metų III ketvirčio finansinės būklės ataskaita

2019 metų III ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita

2019 metų 9 mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

 

2020 metų 3 mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

2020 metų I ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita

2020 metų I ketvirčio finansinės būklės ataskaita

 

2020 metų pusmečio tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

2020 metų II ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita

2020 metų II ketvirčio finansinės būklės ataskaita 20 metų II ketvirčio finansinės būklės ataskaita 

 

2020 metų 9 mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2020-09-30 duomenis

Finansinės būklės ataskaita pagal 2020-09-30 duomenis

 

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2020 m. gruodžio 31 d. duomenis

Finansinės būklės ataskaita pagal 2020 m. gruodžio 31 d. duomenis

 

2021 metų 3 mėnesių finansinės būklės ataskaita

2021 metų 3 mėnesių veiklos rezultatų ataskaita

2021 metų 6 mėnesių finansinės būklės ataskaita

2021 metų 6 mėnesių veiklos rezultatų ataskaita

2021 metų 9 mėnesių finansinės būklės ataskaita

2021 metų 9 mėnesių veiklos rezultatų ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2021 m. gruodžio 31 d. duomenis

Finansinės būklės ataskaita pagal 2021 m. gruodžio 31 d. duomenis

 

2022 metų 3 mėnesių finansinės būklės ataskaita

2022 metų 3 mėnesių veiklos rezultatų ataskaita

2022 metų 6 mėnesių finansinės būklės ataskaita

2022 metų 6 mėnesių veiklos rezultatų ataskaita

2022 metų 9 mėnesių finansinės būklės ataskaita

2022 metų 9 mėnesių veiklos rezultatų ataskaita

 

 Copyright © 2023 Copyright Utenos vaikų globos namai Rights Reserved.