foto1
USVGC
foto1
USVGC
foto1
USVGC
foto1
USVGC
foto1
USVGC

+370 389 616 23
info@gerovescentras.utena.lm.lt
Utenos šeimos ir vaiko gerovės centrasUTENOS ŠEIMOS IR VAIKO GEROVĖS CENTRO
BENDRUOMENINIŲ ŠEIMOS NAMŲ SKYRIAUS
VEIKLOS APRAŠAS

1.Bendruomeninių šeimos namų (toliau BŠN) tikslas - sudaryti sąlygas šeimoms gauti kompleksiškai teikiamas paslaugas, užtikrinant paslaugų prieinamumą kuo arčiau šeimos gyvenamosios vietos, siekiant įgalinti šeimą įveikti iškilusias krizes bei derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus.
2. Bendruomeniniuose šeimos namuose teikiamomis paslaugomis gali naudotis kiekvienas Utenos rajono gyventojas, šeima patekęs (-usi) į krizinę situaciją, stokojantis (-i) ar norintis (-i) tobulinti tėvystės įgūdžius, ar kuriam (-iai) reikalinga pagalba derinant šeimos ir darbo įsipareigojimus.
3. Klientų priėmimas kompleksinei pagalbai gauti įforminamas projekto dalyvio anketos užpildymu. Jeigu dalyvis nepilnametis (jaunesnis kaip 18 metų) asmuo, reikalingas raštiškas tėvų, globėjų ar įtėvių sutikimas dėl tokio asmens galimybės gauti Bendruomeniniuose šeimos namuose teikiamas paslaugas. Pasibaigus projektui kliento prašymu Centro direktorei.
4.Bendruomeniniuose šeimos namuose teikiamos paslaugos:
4.1. Paslaugų organizavimas ir koordinavimas „vieno langelio“ principu;
4.2. Tikslinės grupės informavimas, konsultavimas apie kompleksiškai teikiamas paslaugas šeimai;
4.3. Įtraukimo į paslaugas priemonių vykdymas;
4.4. Tikslinių grupių informavimas apie kitas aktualias savivaldybėje teikiamas paslaugas, vykdomas programas;
4.5. Individuali psichologo pagalba Utenos rajono gyventojams, išgyvenantiems krizines situacijas;
4.6. Grupinės psichologo konsultacijos šeimoms, susidūrusioms su sunkumais tarpusavio santykiuose, vaikų auklėjime, patyrus smurtą artimoje aplinkoje;
4.7. Individuali socialinio darbuotojo pagalba Utenos rajono šeimoms susidūrus su sunkumais dėl vaikų auklėjimo, ugdymo, sveikatos priežiūros, konfliktų sprendimo, integracijos į darbo rinką;
4.8. Grupinės socialinio darbuotojo konsultacijos stiprinti socialinius įgūdžius, kelti savivertę, ugdyti įgūdžius tinkamai auklėti vaikus;
4.9. Pozityvios tėvystės mokymai tėvams norintiems įgyti ar tobulinti tėvystės įgūdžius, siekiant išugdyti geriausias tėvų savybes bei padėti jiems atskleisti savo gebėjimus ir galimybes;
4.10. Vaikų priežiūros paslaugos organizavimas vaikams nuo 3 iki 7 metų amžiaus, ne ilgiau kaip iki 4 val. per dieną;
4.11. Pavežėjimo paslaugos organizavimas Utenos rajono gyventojams neturintiems galimybės savarankiškai atvykti į Bendruomeninius šeimos namus kompleksinei pagalbai gauti.
5. Visos Bendruomeniniuose šeimos namuose teikiamos paslaugos yra nemokamos.
6. Esant poreikiui paslaugos teikiamos ne tik Bendruomeniniuose šeimos namuose, tačiau specialistai vyksta į kliento gyvenamąją vietą ir teikia paslaugas ten.
7. Siekiant užtikrinti kokybišką bei nuoseklią pagalbą klientui Bendruomeninių šeimos namų specialistai nuolat bendradarbiauja su kitomis (švietimo, sveikatos priežiūros, nevyriausybinėmis, biudžetinėmis) įstaigomis bei jose dirbančiais specialistais.
8. Siekiant užtikrinti paslaugų prieinamumą kuo arčiau šeimos gyvenamosios vietos nuolat bendradarbiaujama su Utenos rajono seniūnijomis, dėl paslaugų teikimo seniūnijų gyventojams.

Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro Bendruomeninių šeimos namų skyriaus veiklos aprašasCopyright © 2023 Copyright Utenos vaikų globos namai Rights Reserved.