foto1
USVGC
foto1
USVGC
foto1
USVGC
foto1
USVGC
foto1
USVGC

+370 389 616 23
info@gerovescentras.utena.lm.lt
Utenos šeimos ir vaiko gerovės centrasPridkite truput turinio teksto 5

 

 

 

 

2024-05-30 nuo 10.00 val. Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro globos centro socialinės darbuotojos atestuotos pagal Globėjų ir įtėvių mokymo ir konsultavimo GIMK programą organizuoja globėjų (rūpintojų) savipagalbos grupės susitikimą, kuris vyks Utenos šeimos ir vaiko gerovės centre, adresu: Vaižganto g. 50-1, Utena.

Susitikimo metu bus aptariamos sudėtingos situacijos, dažniausiai kylantys klausimai, dalinamasi patirtimis, teikiama tarpusavio parama ir emocinė pagalba.

Vienas kitam galime padėti labai daug!

globaNuo liepos 1 d. į globos sistemą įvedamas nuolatinio globotojo institutas.
Nuolatinis globotojas – fizinis asmuo, pagal tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį, sudarytą su globos centru, prižiūrintis likusį be tėvų globos vaiką, kuriam įstatymų nustatyta tvarka yra arba turi būti nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), su kuriuo nesusijęs giminystės ryšiais ir kuris atitinka bent vieną iš nurodytų požymių:

  • turi nesėkmingos laikinosios priežiūros, globos (rūpybos) ir (ar) įvaikinimo patirtį (globėjo nušalinimas, atleidimas, tėvų valdžios ribojimas įtėviams);
  • turi sunkiai išgydomų ir (ar) nepagydomų raidos ir (ar) psichikos sutrikimų, negalių;
  • piktnaudžiauja psichotropinėmis medžiagomis arba turi priklausomybių;
  • turi funkcionavimo sunkumų (neadaptyvus elgesys, socialinis nusišalinimas, prisitaikymo mokykloje sunkumai ir mokyklos nelankymas, polinkis į savižudybę ir pan.);
  • vyresnis nei dešimties metų vaikas; nepilnamečiai tėvas ar motina drauge su vaiku bei, jei  priežiūra reikalinga didesnei nei trijų vaikų brolių ir (ar) seserų grupei“.

Vaiko globa – tai apmokamas darbas ir svarbi socialinė misija. Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro Globos centras (toliau – Globos centras) pagal bendrą globėjų ir įtėvių rengimo programą GIMK, bei specializuotą jos dalį rengia nuolatinius globotojus. Mokymų laikotarpiu bus vertinami pareiškėjų gebėjimai bei pasirengimas tapti nuolatiniais globotojais. Platesnė informacija teikiama – tel. +370 615 59171 arba el. paštu: globos.koordinatoriai@gmail.com

 Savivaldybė per Globos centrą už nuolatinio globotojo prižiūrimą vaiką skiria ir moka atlygį nuolatiniam globotojui. Nuolatiniai globotojai gauna vaiko globos (rūpybos) išmokas, tikslinius priedus, mokamus pagal Išmokų vaikams įstatymą ir vienkartinį atlygį vaiko apgyvendinimo vietai įkurti bei nuolatines Globos centro paslaugas (laikino atokvėpio, globos koordinatoriaus, psichologo ir kt. specialistų konsultacijas).

Susidomėjote, kviečiame susipažinti su vaikų globos galimybėmis atvykstant į Globos centrą, esantį Vaižganto g. 50-1, Utena arba skambinant telefonu +370 615 59171; +370 389 61623.
Dalindamiesi šia žinia su draugu, kaimynu ar kolega, atliksite gerą darbą!

Kiekvieno vaiko prigimtinė teisė – augti šeimoje.

2024 m. gegužės 17 d. Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro globos centro skyrius organizavo konferenciją „Globos centro veikla siekiant užtikrinti vaiko globos kokybę”, skirtą tarptautinei šeimos dienai ir vaiko dienai paminėti. Konferencijos metu buvo skaitomi pranešimai, vyko paskaita – diskusija, tema: ,,Buvimo globėju specifiškumas, kylantys iššūkiai, pagalbos galimybės“, kurią vedė  psichologė psichoterapeutė Ieva Šidlauskaitė Stripeikienė. Paskaita – diskusija organizuota pagal  Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro vykdomą Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos sveikatos projektą ,,Sveikata – geriausia vaikui dovana‘‘. Konferencija vyko Utenos A. ir M. Miškinių viešojoje bibliotekoje, adresu: Maironio g. 12, Utena.

Dėkojame visiems atvykusiems!Copyright © 2024 Copyright Utenos vaikų globos namai Rights Reserved.