foto1
USVGC
foto1
USVGC
foto1
USVGC
foto1
USVGC
foto1
USVGC

+370 389 616 23
info@gerovescentras.utena.lm.lt
Utenos šeimos ir vaiko gerovės centras94883608 2575814319325612 7291721013853683712 nUtenos šeimos ir vaiko gerovės centro globos centro automobilis DACIA LODGY pasipuošė ženklinimu, kuris kviečia uteniškius tapti globėjais ir įtėviais. Atpažįstamas automobilis paskatins žmones drąsiai klausti ir svarstyti galimybę padėti vaikams, skambinant ant automobilio nurodytais kontaktais.
Automobilis skirtas vykti pas globėjus ir įtėvius, prisidės prie socialinių paslaugų prieinamumo didinimo.

 CentrasjpgGimk Socminvaiko teisiu aps ir ivaik tarnybaglobos pertvarkos logotipas 1jpg

 

 

Utenos rajono savivaldybės taryba 2020 m. balandžio 3 d. priėmė sprendimą TS-82 „Dėl atlygio budinčiam globotojui dydžio ir vienkartinės įsikūrimo išmokos patvirtinimo“.

Džiaugiamės, kad Utenoje jau turime vieną budintį globotoją :) 
Džiaugiamės, kad Utenos rajone yra 5 šeimynos, kurios iki šiol atliko ir budinčio globotojo vaidmenį, o į globos instituciją metų eigoje nebuvo apgyvendintas nei vienas vaikas.

Tad kas gi yra budintis globotojas? Tai – asmuo, kuris savo šeimoje ne ilgiau nei 12 mėnesių laikinai prižiūri nuo 1 iki 3 vaikų, kol jie sugrįš pas savo tėvus arba jiems bus surasti nuolatiniai globėjai ar įtėviai. Ši veikla vykdoma pagal globos centro ir budinčio globotojo tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

Apie budintį globotoją imta kalbėti jau senokai, tačiau esama daug žmonių, kurie apie šią veiklą nėra girdėję, arba girdėję, bet nelabai įsivaizduoja kas tai..
Utenos šeimos ir vaiko gerovės centras su globėjais ir jų teikiamomis paslaugomis dirba labai glaudžiai ir labai seniai, t. y nuo 1995 metų, kai buvo įsteigti laikini vaikų globos namai, kurių paskirtis ir buvo tokia, kokia šiuo metu numatyta budinčiam globotojui . Budintys globotojai prižiūri vaikus kriziniais atvejais iki 3 mėnesių, kuomet vaiką reikia skubiai bet kuriuo paros metu apgyvendinti saugioje aplinkoje. Taip pat budintys globotojai prižiūri tėvų globos netekusius vaikus, kol baigsis vaiko laikinoji globa (rūpyba) ir jis bus grąžintas tėvams arba bus nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), arba bus įvaikintas, arba laikino atokvėpio atvejais.
Apie globą institucijoje, globėjų šeimoje ar šeimynose jau visi žino seniai, o dabar vystoma veikla, kurią savo gyvenamajame būste vykdo budintis globotojas. Lietuvoje ir rajone siekiama nuo institucinės globos pereiti prie gyvenimo šeimoje, kad esant būtinybei, vaiką būtų galima apgyvendinti ne globos institucijose, o pas globotojus.
Pagalbą budintiems globėjams teikia globos koordinatorius
Rengiami mokymai globotojams, suteikiama daug informacijos apie vaiko psichologiją, sunkumus, su kuriais gali susidurti tiek budintys globėjai, tiek globojamas vaikas.
Mokymų metu besirengiantys globoti žmonės gali įsitikinti, ar bus pajėgūs suteikti reikiamą pagalbą globojamam vaikui. Atvejis, kai pasiėmus vaiką, jis bus prižiūrimas, nelabai tikėtinas, nes šie vaikai yra pažeisti, jautresni, su jais sunkiau užmegzti ryšį. Reikia labai daug žinių, kad būtų galima vaikui padėti ir tam globotojai turi būti pasiruošę.
Budintis globotojas veikia pagal tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį su Globos centru. Ši sutartis pasirašoma metams, bet gali būti pratęsiama. Budintis globotojas vykdo veiklą pagal individualios veiklos pažymėjimą. Galima globoti iki 3 vaikų. Bendras vaikų skaičius su savais vaikais – ne daugiau kaip 5. Išimties tvarka prižiūrimų vaikų skaičius gali būti ir didesnis, kai norima neišskirti brolių ir seserų.
Kodėl tik dabar ir tik vieną budintį globotoją turime rajone? Mes manome, kad tai darbas, reikalaujantis didžiulės atsakomybės ir pasiaukojimo. Žmonės bijo prarasti privatumą, asmeninę erdvę.
Budintys globotojai baiminasi, kad jiems bus labai sunku, praras privatumą, saugumą, asmeninę erdvę. Tai ir stabdo pasiryžimą tapti budinčiu globotoju. Visgi konfidencialumo laikomasi, budinčio globotojo namų adresas neviešinamas, tad jokie incidentai neįmanomi. Taip pat baimę sukelia tai, jog budinčio globotojo veikla nėra suderinama su kitu darbu, nes pagalbos gali prireikti ir mažamečiam vaikui ar kūdikiui, o kaip žinia, tokio amžiaus vaikai negali likti be nuolatinės priežiūros.

Globos centro specialistai vyksta į seniūnijas , susitinka su bendruomenėmis, ragina asmenis tapti budinčiais globotojais. Žmonės domisi, tačiau ne itin aktyviai. Tai yra darbo, reikalaujančio didelės atsakomybės ir pašaukimo, pasiūlymas, tad ryžtis tam žmonėms nėra lengva. Žmonės bijo aplinkinių reakcijos, kad „tai globa iš finansinių paskatų“, stabdo baimė, kad globojamo vaiko artimieji persekios ar kitaip neigiamai įtakos vaiko globos procesą, darys spaudimą. Šis darbas - tai didžiulė atsakomybė, nes vaikai, kurie apgyvendinami globotojo šeimoje bet kuriuo paros metu, yra sutrikę, patyrę prievartą, stokojantys socialinių įgūdžių ar kitaip apleisti . Tokiems vaikams reikia daug atidos, didžiulio rūpesčio.
Utenos rajone yra 5 šeimynos, kurios iki šiol atliko ir budinčio globotojo vaidmenį. Galime pasidžiaugti tuo, kad globos institucijoje metų eigoje nebuvo apgyvendintas nei vienas vaikas. Esant krizinei situacijai, vaikui ir jo artimiesiems yra sudarytos galimybės jų neišskiriant apgyvendinti Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro šeimų skyriuje arba Pačkėnų savarankiško gyvenimo namuose. Šeimoms teikiama kompleksinė psichosocialinė pagalba. Tai juos sustiprina ir įgalina savarankiškai gyventi.
Džiugu, kad jau turime vieną budintį globotoją, kuris pasiryžęs priimti į savo namus iki 3 bet kokios lyties vaikų nuo 5 iki 18metų. Dar 2 asmenys svarsto pradėti lankyti mokymus ir galimai taps budinčiais globotojais.
Budintis globotojas priežiūrą vaikui teikia iki metų, šis laikotarpis gali būti ir trumpesnis, priklausomai nuo to, kokio laikotarpio reikia biologinei vaiko šeimai įveikti sunkumus.
Itin svarbūs mokymai prieš tampant globotoju ir jau pradėjus juo dirbti. Mokymai trunka tris mėnesius.
Mokymų metu budintys globotojai mokomi psichologinių aspektų, pavyzdžiui, suvokti, kad vaikas apsigyveno laikinai, tad stiprus prisirišimas gali būti skausmingas. Visgi žmonės nėra bejausmiai ir sunku tai įgyvendinti. Mokymai suteikia daug žinių, psichologinį pasirengimą užtikrinant tinkamą vaiko ugdymą, priežiūrą.
Globėjų, įtėvių mokytojai lankosi siekiančių budinčiojo globotojo statuso namuose, jie gauna namų darbų, intensyviai tam ruošiasi. Svarbiausia, jog patys įvertina save, ar tikrai bus pajėgūs prižiūrėti globon prisiimtą vaiką. Būna tokių atvejų, kai žmonės mokymų metu supranta, kad to padaryti negalės. Dažnai išgirstame žodžius, kad globėjai, įtėviai, globotojai į mokymus ėjo su baime, tačiau vėliau jie labai dėkoja už gautas žinias, kad mokymų metu pakeitė požiūrį į globą, įvaikinimą, vaiko biologinių tėvų svarbą, saugaus prieraišumo formavimą ir jo svarbą.
Žmogus, kuris pageidauja tapti globėju ar budinčiu globotoju, turi kreiptis į vietos savivaldybės administraciją, į Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyrių, kuriame reikia pateikti prašymą. Šia veikla užsiimti gali asmuo, ne vyresnis nei 65 metų – nuo 21 metų, išskyrus artimą giminaitį, kuris gali globoti nuo 18 metų. Nebūtinai žmogus turi būti susituokęs ar turėti nuosavą būstą. Budinčiam globotojui suteikiama atokvėpio paslauga 30 dienų per metus, nuolatinė Globos centro specialistų pagalba, konsultavimo, tarpininkavimo paslaugos, informavimas, supervizijos.
Džiugu, jog rajone budinčio globotojo sąvoka jau tampa nebe tokia svetima, pavyzdžiui, šią savaitę gavome 2 šeimų žodinius prašymus apie norą lankyti mokymus, kurie prasidės gegužės mėnesį.
Laikui bėgant, savivaldybė atsižvelgia į trūkumus ir tobulina veiklą.. Iki šiol budinčio globotojo nebuvimą kompensavo 5 Utenos rajono globos šeimynos, kurių paslaugų Globos centras ir toliau neatsisakys, o globos koordinatoriai nuolat stiprina ir stiprins rajono globėjus, globėjų šeimynas ir budinčius globotojus.

Direktorė Diana Deveikienė

 Mus rasitejpgCopyright © 2020 Copyright Utenos vaikų globos namai Rights Reserved.