foto1
USVGC
foto1
USVGC
foto1
USVGC
foto1
USVGC
foto1
USVGC

+370 389 616 23
info@gerovescentras.utena.lm.lt
Utenos šeimos ir vaiko gerovės centrasBendruomeninių vaikų globos namų padalinio globotiniai: piešė piešinius, žiūrėjo filmukus apie Lietuvos valstybės aktūrimo dienos įvykius. Vaikai buvo supažindinti su mūsų šalies istorija, Lietuvos vėliavos spalvų reikšmes. Su gimtadieniu, mano Lietuva!!!

 
Socialinė darbuotoja Neringa Kurklietienė 
 

2023-02-09 Utenos šeimos ir vaiko gerovės centre įvyko savipagalbos grupės susitikimas su Ukrainos piliečiais tapusiais globėjais (rūpintojais), kurie laikinai globoja nelydimą (-us) nepilnametį (-čius) iš Ukrainos. Susitikimo tikslas – per atvirą pokalbį mažoje grupelėje kalbėtis aktualiomis šiandieninio gyvenimo temomis bei atrasti būdų sumažinti emocinę įtampą, nerimą, išsiskyrimo su artimaisiais ir savo gimtąja šalimi ilgesį šiuo sunkiu gyvenimo laikotarpiu.

savipagalbos grup 1

 1

2023-01-26 nuo 18.00 val. Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro globos centro socialinės darbuotojos atestuotos pagal Globėjų ir įtėvių mokymo ir konsultavimo (GIMK) programą organizuoja globėjų (rūpintojų) savitarpio pagalbos grupės susitikimą, kuris vyks Utenos šeimos ir vaiko gerovės centre, adresu: Vaižganto g. 50-1, Utena.

Kilus klausimams prašome kreiptus telefonu 8 616 32785

#Utenosšeimosirvaikogerovėscentras

#Vaikaiyravaikai

Sausio 30 d 15 val susitikimas su Utenos AVPK policijos pareignmis kurios skaitys paskaitas vaikams Iki sausio 30 d kvieiame vaikus pieti pieinius tema A saugus kelyje Pieiniai turi bti susij su K

Sausio 30 d. 15.00 val. Utenos šeimos ir vaiko gerovės centre, Utenos AVPK policijos pareigūnės vykdys prevencinį susitikimą su vaikais saugios aplinkos kūrimo tematika. Bendruomenės pareigūnės Daiva Maselskienė ir Ieva Šutinytė skaitys paskaitas vaikams šiomis aktualiomis temomis:

  • KET dviratininkams;
  • teisinė atsakomybė dėl jaunimo daromų teisės pažeidimų;
  • Saugus elgesys internete. Patyčių prevencija;

Bendruomenės pareigūnės susitikimo metu su vaikais skatins pagarbų, draugišką tarpusavio bendravimą, toleranciją vieni kitiems. Vyks diskusija su policijos pareigūnėmis saugios aplinkos tematika.

 Copyright © 2023 Copyright Utenos vaikų globos namai Rights Reserved.