foto1
USVGC
foto1
USVGC
foto1
USVGC
foto1
USVGC
foto1
USVGC

+370 389 616 23
info@gerovescentras.utena.lm.lt
Utenos šeimos ir vaiko gerovės centrasGLOBOS CENTRO 2023 M. VIEŠINIMO PLANAS

GLOBOS CENTRO 2022 M VIEŠINIMO PLANAS

GLOBOS CENTRO 2021 M VIEŠINIMO PLANAS

LAIKINO ATOKVĖPIO PASLAUGŲ BUDINČIAM GLOBOTOJUI, GLOBĖJUI (RŪPINTOJUI), ŠEIMYNOS DALYVIUI ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

GLOBOS CENTRO SKYRIAUS VEIKLOS IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VYKDOMOS PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMO IR KOKYBĖS PRIEŽIŪROS TVARKOS APRAŠAS

GLOBOS CENTRO SKYRIAUS GLOBOJAMAM (RŪPINAMAM) VAIKUI IR BUDINČIAM GLOBOTOJUI, GLOBĖJUI (RŪPINTOJUI), ŠEIMYNOS DALYVIUI, ĮTĖVIUI POREIKIO VERTINIMO IR INDIVIDUALAUS PAGALBOS PLANO SUDARYMO IR PERŽIŪROS TVARKOS APRAŠAS

KRIZIŲ VALDYMO GLOBOS CENTRE  TVARKOS APRAŠAS

GLOBOS CENTRO SKYRIAUS BUDINČIO GLOBOTOJO PRIŽIŪRIMO AR GLOBĖJO (RŪPINTOJO) GLOBOJAMO (RŪPINAMO) VAIKO SUSITIKIMŲ SU TĖVAIS, GIMINAIČIAIS AR KITAIS FIZINIAIS ASMENIMIS, SU VAIKU SUSIJUSIAIS EMOCINIAIS RYŠIAIS, ORGANIZAVIMO TVARKA

GLOBOS CENTRO SKYRIAUS PASLAUGŲ GAVĖJO ASMENS BYLOS DOKUMENTŲ RENGIMO TVARKOS APRAŠAS

GLOBOS CENTRO SKYRIAUS BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS KOKYBĖS VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

VAIKO PARUOŠIMO ATVYKIMUI / IŠVYKIMUI Į GLOBĖJO (RŪPINTOJO), BUDINČIO GLOBOTOJO, ĮTĖVIŲ ŠEIMĄ TVARKOS APRAŠAS

GLOBOS CENTRO SKYRIAUS ASMENŲ/ŠEIMŲ SUPAŽINDINIMO SU GALIMU GLOBOTI (RŪPINTI) VAIKU TVARKOS APRAŠAS

GLOBOS CENTRO SKYRIAUS GLOBOJAMO VAIKO IŠLAIKYMUI PAS BUDINTĮ GLOBOTOJĄ SKIRIAMŲ PINIGINIŲ LĖŠŲ NAUDOJIMO IR ATSISKAITYMO TVARKA

GLOBOS CENTRO 2020 M. VIEŠINIMO PLANASCopyright © 2024 Copyright Utenos vaikų globos namai Rights Reserved.